Selecteer een pagina

Persoonlijke groei

Welcome Bij Jongeren.site

Deze website is ontstaan vanuit een diepliggend gevoel en weten binnen in het hart iets wat ik al jaren heb.

Neem contact op

Het doel

De website is ook bedoeld om bron bewuste jongeren van 12 tot 18 jaar en jongvolwassenen met elkaar te gaan verbinden vanuit liefde, respect, gelijkwaardigheid en in vertrouwen. Ook om elkaar fysiek te ontmoeten in een groep. Nu in Corona tijd is het nog niet mogelijk, maar dat komt nog wel. Om onderwerpen te bespreken waar jullie veranderingen in willen brengen te gaan bekrachtigen. En wat er nu zich afspeelt in jullie leven. Wanneer jou dit aanspreekt of het resoneert diep binnen in jou. Dan ben je op de goede plek.

Werkwijze

Ik luister naar jouw verhaal wat er af speelt in jouw leven. Waar jij verandering in wilt brengen. Vanuit waarnemen dat we samendoen, zonder oordeel en mening in stilte. Ik maak contact met vele lagen van trilling, informatie velden waardoor ik kracht kan inzetten door harmonische handbewegingen die ontstaan binnen mij zelf binnen in. Zonder matrix en persoonlijke manipulaties. Waaruit via jou binnen in er beweging in kan komen.

Simple Touch en de T.O.M.

Ik maak gebruik van heling technieken van Touch of Matrix de T.O.M. Die bestaat uit Theta Heling, Quantum Touch, Reconnection, Quantum Balance, Matrix Energetics met Quantum Touch als uitgangspunt. Deze methode is ontwikkeld door Gunter Jong. Alles van deze methodes zijn dan met elkaar samen toegevoegd tot 1 methode. Dan doe ik dit ook vanuit de Simple Touch. Dit is een krachtige behandeltechniek die helemaal aansluit bij deze nieuwe tijd. Het Aquarius tijdperk. Het helen dat veel sneller kan en gemakkelijker gaat. Ieder mens heeft een herstellend vermogen die in zich draagt. De basis van het zelfhelend vermogen is ons zuivere bewustzijn. Van daaruit kunnen we contact maken met het ‘Veld’, de plek waar alle informatie is. Alles wat maakt dat je er nog niet voor open staat wordt door deze techniek snel opgelost. Het zelf herstellend vermogen wordt aangesproken.

Mijn verhaal

Ben geboren als persoonlijkheid, Brenda met dit lichaam. Het gezin bestond uit een broer, zus, vader en moeder. Ik had te maken met een agressieve, dominante vader die ons gezin traumatiseerde. Als vader was hij een mind controller en nu nog steeds. Ik als persoonlijkheid was erg bang voor hem. Mijn moeder had hij in de macht ze mocht niks van hem zonder zijn toestemming. Mijn vader beïnvloedde het gedrag van mijn zus. Zij vertoonde hetzelfde dominante gedrag als mijn vader. Hij gebruikte toen ook technologieën. Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten.

Mijn buitenzintuigelijke ervaringen als kind.

Als kind wist en voelde ik diep vanbinnen, dat er veel niet klopte hier op de aarde. Diepliggende vragen had ik. Waarvoor ben ik hier? Waarvoor begrijpt mijn familie mij niet. Ik zag dingen met me ogen wat anderen niet zagen. Het zien van frequenties, hologrammen, trillingen en velden. Ook het contact met de natuurwezen. Deze contacten, had ik met hun, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart. En verbonden was met het metafysische informatieveld. Deze Metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld. Metafysisch betekend wil zeggen buiten de gewone 5 zintuigen ruiken, proeven, zien etc. Je kunt het ook buitenzintuigelijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte. En vanuit die veld kun je hele bijzondere inzichten krijgen.

Wie ben ik?

Ik ben geboren als persoonlijkheid met naam Brenda Lo-Ning-Hing. Moeder van twee kinderen. Een zoon van 15 en dochter van 17. Daarbij ben ik ook nog een oma van een kleindochter van 10 maanden. Door vele onderzoeken binnen mezelf. Vanuit een diep weten en voelen weet ik wie ik daadwerkelijk ben als wezen. Mijn kracht is, dat ik contact kan maken met vele informatievelden trillingen geometrieën hologrammen binnen en buiten deze aarde.

We leven nu in de Matrix hier. Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mindcontrol technologie bij me zelf en bij andere mensen die in mijn leven voor kwamen die bestuurd werden, is het voor mij mogelijk gemaakt dat ik de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen, dat ik dit door heb en informatievelden kan lezen en invoelen. Door continu alertheid, waarneming en bekrachtigingen elke dag te doen is er een totaal ander leven voor mij neer gelegd hier op aarde.

– Brenda

Mijn ervaringen met kwantumfysica.

Wanneer ik als persoonlijkheid negatieve gedachten heb vanuit mijn hologram en brein dan kunnen veel dingen ook echt gebeuren. Dit is ook een mindcontrol programma angst of woede waardoor bepaalde gedachten werkelijkheid worden. Het om gekeerde kan ook als wezen met scheppingskracht in eigen hologram, heb ik ook meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij mijn terugreis uit Turkije. We waren op vakantie geweest in Turkije. Op de terugreis naar huis moesten we tanken. Ik wilde tanken bij het tankstation maar ik kon het niet betalen. Door vertrouwen en overgave te hebben dat er oplossing zou komen ben ik toch naar het tankstation gereden. Er kwam plotseling een man bij de kassa die zei mevrouw ik betaal uw benzine wel. Hij hoefde het geld niet terug te hebben want hij had er vertrouwen in dat hij het wel op een andere manier terug zou krijgen. Dat is ook kwantumfysica.

Het fysieke lichaam

Het fysieke lichaam is opgebouwd uit atomen, lichtpuntjes, energielampjes zonder vaste vorm. Alles is energie. Het brein ziet dat het een vaste vorm heeft maar het is niet zo. Het brein is een neurologisch systeem. Het lichaam staat in verbinding met het kwantum veld waar ieder persoon met lichaam mee verbonden is.

Wat is het kwantum veld

Het is een onzichtbaar veld van informatie. Een frequentie buiten ruimte en tijd waaruit alle materialen dingen afkomstig zijn. Het bestaat uit bewustzijn en energie. Alles wat fysiek is wordt verenigd en is aangesloten op dit.

Het menselijke lichaam in verbinding met het kwantum veld.

Via het kwantumveld is er een verbinding met het hart. Via het hart hebben we te maken met twee velden. In het ene veld hebben we te maken met de persoonlijkheid en het fysieke lichaam. Dus de buitenkant, het artificiële dominante veld. Het tweede veld is het oorspronkelijke bronveld waar we verbonden zijn met thuis via ons hart binnen in het lichaam.

Scheppingskracht.

Er is een verschil tussen van scheppen vanuit het artificiële veld van de matrix, die bepaald wordt door anderen, volgens de scripts vanuit je persoonlijkheid met naam en lichaam. Vanuit het oorspronkelijk veld is het mogelijk vanuit je wezen binnen in je lichaam te scheppen wat je wilt, naar buiten gericht creëren in jouw scripts.

De hack van de aarde

De aarde is gehackt door de Annunaki, dit zijn voornamelijk draconische rassen en reptielachtige rassen en reptielachtige wezens. Deze hebben van de aarde de Matrix gemaakt waarbij de wereld grotendeels onder de macht van allerlei instituten en structuren. In samenwerking met de Archonten hebben ze aan de menselijke persoonlijkheid diverse emoties toegevoegd. Negatieve gevoelens zoals angst, overlevingsinstinct evenals bang zijn voor de dood en tekorten. Zo gaat het leven hier op aarde. Deze Annunaki en Archonten hebben diverse identiteiten toegevoegd op aarde. Denk daarbij aan begrippen en namen zoals god, engelen, opgestegen meesters en gidsen. Religie is geloof waarbij je de kracht buiten jezelf zoekt in plaats van in jezelf. Terwijl wij allemaal zelf goden zijn, die ook allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dit is opgezet om de oorspronkelijke kracht van de mensheid weg te halen. De spirituele new age beweging is hier al jaren mee bezig, enkel concentreren op de lichtkant, niet op andere krachten.

Email

Stel je vraag!

Get In Touch